Krok 1: Parametre modulu

Nastavenia v tomto kroku môžu ovplyvniť celkové fungovanie aplikácie. Po zapnutí modulu sú nadefinované poskytovateľom riešenia tak, aby zodpovedali potrebám čo najširšieho spektra zákazníkov. Odporúčame preto prejsť si tieto nastavenia a pochopiť ich. Veríme, že k tomuto prispejú jednak vysvetlivky pri jednotlivých voľbách a jednak dokumentácia v príručke.

Z týchto nastavení považujeme za najdôležitejšie tieto:

  • Číslovanie cestovných príkazov - aplikácia má štandardne nastavené číslovanie v tvare T23001, Z23002, atď. S takýmto číslovaním si firma vystačí za predpokladu, že zamestnanci absolvujú do 999 cestovných príkazov za rok. Začiatkom nového roka sa číslovanie zmení, napr. na T24001...UPOZORNENIE: Číslo pridelené cestovnému príkazu nie je možné neskôr zmeniť.
  • Firemná hodnota vreckového - vo východiskovom stave je nastavená hodnota 40 % z výšky stravného. Je potrebné upraviť na hodnotu používanú vo firme.

krok 2 >