Zdravotná poisťovňa (záložka Poistenia - Zdravotná poisťovňa)

Zdravotná poisťovňa

Na záložku Zdravotná poisťovňa sa zadávajú obdobia, kedy bol zamestnanec poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne.

UPOZORNENIE: Pre zaradenie zamestnanca do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotného poistenie príslušnej zdravotnej poisťovne program použije obdobie zadané na záložke Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Zdravotná poisťovňa. Pre zaradenie zamestnanca do výkazu prevodného príkazu príslušnej zdravotnej poisťovne program použije tzv. parameter rozúčtovania Zdravotná poisťovňa kód, ktorý sa zapíše pri prepočte do mzdy. Preto ak zmeníte zamestnancovi zdravotnú poisťovňu, presvedčte sa, že ste následne spustili za daný mesiac prepočet mzdy, a parameter rozúčtovania obsahuje kód správnej zdravotnej poisťovne.