4. Schvaľovateľ

V menu Podmoduly sú možné voľby:

  • Schválenie príkazov a vyúčtovaní,
  • Delegovať oprávnenia,
  • Prehľad ciest (za podmienky, že zdrojom výpočtu schvaľovateľov je organizačná schéma).