Aktivácia mobilnej aplikácie

Administrátor agendy môže povoliť používanie mobilnej aplikácie cez voľbu:

Základné nastavenia / Hodnoty systémových konštánt / Mobilná aplikácia

V zozname je potrebné upraviť stav konštanty s kódom MOBAPPOK - Povoliť používanie mobilnej aplikácie. Kliknutím na ikonu "pero" sa otvoria vlastnosti systémovej konštanty, kde je potrebné zaškrtnúť pole s popisom Hodnota a kliknúť na tlačidlo Zapísať.

Od tohto momentu bude povolené prihlasovanie sa do agendy cez mobilnú aplikáciu, zároveň sa povolí aj fakturácia za jej používanie.