Možnosť opätovne spustiť hromadnú inicializáciu miezd

To, v akom statuse sa spracovanie miezd v organizácii nachádza (po prechode, po prepočte, uzamknuté dáta) určuje hodnota systémovej konštanty Systémové konštanty/ SAL_CYCLE Cyklus spracovania miezd:

0 – po prechode;

1 – po inicializácii;

2 – po prepočte;

3 – uzamknuté dáta;

-1 – po prechode, vynútená inicializácia, viac v popise nižšie.

Štandardne užívateľ nevstupuje do nastavenia tejto konštanty. Na prechod do ďalších období mu slúžia voľby v časti MZDOVÝ MANAŽÉR.

V špecifických prípadoch môže nastať situácia, kedy užívateľ potrebuje „natvrdo“ v každej role znova spustiť inicializáciu miezd, napr. z dôvodu opätovného načítania mzdového kalendára (pôvodne bola v obraze turnusu chyba, po jej oprave je potrebné mzdový kalendár nanovo hromadne načítať všetkým zamestnancom s priradením obrazom turnusu). Pre tento prípad sa do systémovej konštanty nastaví hodnota -1. Nastaví sa status po prechode, vynútená inicializácia. Kliknutím na voľbu Prepočet miezd sa spustí hromadne „prvý“ prepočet miezd, ktorý v sebe zahŕňa inicializáciu miezd vrátane inicializácie mzdového kalendára, aj následný prepočet.

Dnes je hromadná inicializácia spojená s prvým hromadných prepočtom mzdy po prechode do nového mesiaca spracovania miezd Ak by užívateľ nastavil status 0 – po prechode, a tak opakovane spustil inicializáciu, systém by roly s už raz načítaným kalendárom preskočil. Dôvodom je optimalizácia rýchlosti operácie inicializácie a prepočtu v databázach s niekoľkotisícovým počtom osobných čísel. Je to preto, aby sa opakovaná hromadná inicializácia napr. z dôvodu doplnenia nových evidencií Rola, spustila len na novo pridaných rolách, resp. na rolách, na ktorých ešte inicializácia neprebehla.