Záložka Aktualizácie

Na záložke Aktualizácie môže užívateľ evidovať vlastné záznamy dátumov aktualizácií špecifikácie pracovného miesta a ich dôvod.

Do údaju Dátum zadajte dátum, kedy ste realizovali zmenu v danej špecifikácii pracovného miesta a do údaju Dôvod zadajte dôvod aktualizácie, prípadne popis zmeny – formou voľného textu.