Iné nákladové údaje

Náklady na pracovnú cestu môže znášať okrem nákladového strediska aj iný prvok špecifikovaný iným nákladovým údajom. Vo formulári CP sa tento údaj zadáva ako tzv. ŠPP. Pole je naviazané na číselník Iné nákladové údaje, ktorý spravuje formou jednoduchého zoznamu správca aplikácie v menu Číselníky – Iné nakladové údaje.

Pri pridávaní novej alebo úprave jestvujúcej položky vkladá správca do poľa názov konkrétnu jedinečnú hodnotu, napr. PABCDB015YWNOB88 a pod.

Označením položky a kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa daná položka vymaže. V nových príkazoch už takáto položka nebude ponúknutá.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.