Sadzby základných náhrad

Legislatívny číselník. Pre účely náhrad za použitie nákladného vozidla je možné vpísať sadzbu určenú zamestnávateľom.