Hodnosti

Záložka Osobné/ Identifikácia/ Hodnosti je určená na zadanie akademických alebo vojenských hodností. Položky sa na záložku pridávajú podobne ako položky na záložku Tituly.