Nastavenie systému na odosielanie mailov z e-mailových adries viacerých užívateľov

Predstavte si, že v databáze systému Humanet pracuje viacero užívateľov, a každý z nich potrebuje posielať súbory e-mailom pod vlastnou mailovou adresou. Stačí, ak sa vo voľbe Správa systému/ Nastavenie e-mailu nastaví vlastný SMTP server s e-mailovou adresou, ktorá bude slúžiť len pre zasielanie e-mailov zo systému Humanet, niečo ako info@net.sk, a následne pri odosielaní súborov e-mailom si už každý užívateľ zadá vlastnú mailovú adresu.

V doručenej mailovej správe (viď. obrázok vyššie) bude zobrazená ako mailová adresa poštového servera nastavená vo voľbe Správa systému/ Nastavenia e-mailu,

tak aj mailová adresa samotného odosielateľa zadaná buď v okne pre posielanie súborov mailom,

alebo v definícii výplatnej pásky.

Následne, ak prijímateľ správy klikne na odpovedať, odpoveď sa nastaví na adresu toho-ktorého odosielateľa – užívateľa databázy Humanet.