Filtrovanie pracovných pomerov podľa dátumu

Potrebujete vyhľadať pracovné pomery, ktoré vznikli a zanikli v presne definovanom období?

Použite pri vyhľadávaní zástupné znaky ? a *. Chcete napríklad vyhľadať pracovné pomery, ktoré vznikli v novembri 2008 a boli ukončené v roku 2016, do filtra v stĺpci Platí od vpíšte reťazec „??. 11. 2008“ a do filtra v stĺpci Platí do vpíšte reťazec „*2016“. Následne kliknite na tlačidlo Filter (lupa), prípadne stlačte kláves enter.

Program vyfiltruje len záznamy, ktoré spĺňajú súčasne obe podmienky: