Kontrola histórie

Kontrola histórie predstavuje prehľad, ktorý identifikuje chybne zadané objekty v organizačnej schéme v celej jej histórii. Tieto objekty mohli vzniknúť pri neuvážených zmenách pri presune a mazaní jednotlivých objektov (útvarov a pracovných miest) v Organizačnej schéme.

Prehľad je viazaný na prístupové právo Má dostupnú kontrolu histórie schémy.

V prehľade je identifikovaný objekt, jeho kód a názov, obdobie platnosti objektu, identifikácia rodiča v organizačnej schéme a v poli poznámka je identifikovaný problém, ktorý sa vyskytol v histórii jednotlivých objektov.

Prehľad dokáže identifikovať aj prípadné objekty v organizačnej štruktúre, ktoré v určitom období nemajú žiadneho rodiča. T.j. objekty, ktoré sa pri grafickom zobrazení Organizačnej štruktúry nezobrazia, nakoľko nemajú v zobrazovanom období väzbu na žiaden nadriadený útvar.