Skrátený pracovný úväzok

1. krok: Vytvorte turnus skráteného pracovného úväzku. Na obrázku je príklad úväzku skráteného na 1 h týždenne.

2. krok: Vytvorte obraz turnusu s novo nadefinovaným turnusom.

3. krok: Priraďte obraz turnusu a turnus zamestnancovi na záložke Rola / Identifikácia/ Pracovné zaradenie.

4. krok: Pridajte PAM položku (napr. Základný plat mesačný) na záložke Rola / Platy a mzdy/ Zložky mzdy. V systéme Humanet sa tzv. PAM položky zadávajú vždy sumou, ktorá zodpovedá 100% úväzku. V našom príklade ak sa za 100% úväzok považuje 40 h týždenne, 1 h týždenne je 2,5% úväzok. Ak mzda zamestnanca pre 2,5% úväzok má byť 22 €, 100% úväzku zodpovedá mzda 880 €. Táto hodnota sa zadá do PAM položky SPF10201 Základný plat mesačný.

5. krok: Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku vytvorte skupinu dovoleniek pre skrátený úväzok. Platí, že koľko pracovných dní priemerne do týždňa má úväzok, toľko dní dovolenky do týždňa bude mať týždeň dovolenky. Ak zamestnanec pracuje 5 dní v týždni, jeho týždeň dovolenky je 5 dní. V našom príklade skráteného úväzku týždeň dovolenky predstavuje 1 deň. Nižší nárok na dovolenku (4-týždňový) bude tak 4 dni a vyšší nárok (5-týždňový) bude 5 dní.

Novo pridanú skupinu dovoleniek pridajte zamestnancovi na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre.

6. krok: Spustite inicializáciu a prepočet mzdy.
Načítaný kalendár v našom príklade vyzerá nasledovne:

7. krok: Spracujte výplatnú pásku, v ktorej sa uvádza základný plat krátený úväzkom.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie kalendára so zadávaním v desatinných číslach
Video: Vytvorenie nového pracovného kalendára počas pridávania novej roly