Spracovanie zostáv za vybrané záznamy

Niektoré zostavy, resp. výstupy sa spracujú vždy za všetky roly, ktoré pre danú zostavu majú vypočítané/zaevidované zostavou požadované údaje.

U časti zostáv je možné upraviť zoznam spracovávaných záznamov nastavením Filtra mzdového rozúčtovania, ktorý si môže užívateľ zapnúť označením konštanty Zobraziť filter mzdového rozúčtovania pred spracovaním zostáv. Vtedy sa filter zobrazí v niektorom z krokov spracovania zostavy. Ak si vyberiete filter pri spracovaní jednej zostavy, systém si tento filter pamätá aj pri spracovaní inej zostavy, v spracovaní ktorej je dostupný filter. Či je možné zapnúť Filter mzdového rozúčtovania v spracovaní zostavy je uvedené priamo v popise príslušného výstupu. Viac o filtri mzdového rozúčtovania v I. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy.

U väčšiny zostáv je možné upraviť zoznam spracovávaných záznamov nastavením Filtra na rolách. Či je možné ovplyvniť zoznam záznamov nastavením Filtra na rolách je uvedené priamo v popise príslušného výstupu. Viac o filtri na rolách v I. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy.

V zostavách, u ktorých sa v niektorom z krokov spracovania zobrazí zoznam záznamov (Zoznam rolí) má užívateľ možnosť pomocou fulltextového filtra zúžiť množinu spracovávaných záznamov – systém vtedy spracuje zostavu za „ZOBRAZENÉ“ záznamy.

Druhá možnosť, ako získať v zozname záznamov pre spracovanie zostavy užšiu množinu záznamov je časť záznamov odstrániť označením záznamu a kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Do spracovania niektorých zostáv možno zahrnúť aj neaktívne roly. Napr. pri spracovaní mzdových listov. Kliknutím na tlačidlo Pridať v Zozname rolí sa najprv zobrazí okno pre zadanie dátumu obdobia historickej platnosti údaju (použije sa u preložených rolí),

a následne kliknutím na OK sa zobrazí okno Roly osôb – nezaradené s neaktívnymi rolami. Výber sa vykoná potvrdením označených rolí.

UPOZORNENIE: Pre spracovanie zoznamu záznamov nie je potrebné záznamy označovať. Zostava sa spracuje za „ZOBRAZENÉ“ záznamy.