Zaktívnenie osoby

Ak ste omylom presunuli osobu medzi neaktívne dáta a potrebujete ju znovu zaktívniť, vyberte v Zozname evidovaných osôb v dolnej časti prehľadu záznamov filter Neaktívne, vyhľadajte príslušnú osobu, vstúpte cez pero do údajov neaktívnej osoby a v hlavičke označte políčko aktívna osoba. V Zozname evidovaných osôb vyberte opäť filter Aktívne.