Tlač zostáv s údajmi aktuálnej roly

Ak chcete tlačiť niektoré zostavy len za zamestnanca, v údajoch ktorého sa momentálne nachádzate, kliknite na tlačidlo Tlač zostáv v hlavičke roly.

Túto možnosť odporúčame využívať pri spracovaní zostáv ako pracovná zmluva, zmena pracovnej zmluvy, potvrdenie o príjme a pod., kedy je spracovanie zostavy len za vybranú rolu cez hromadnú voľbu Formulárové zostavy zložitejší.

Cez tlačidlo Tlač zostáv sú dostupné na spracovanie len tie zostavy, ktoré majú v definícii zostavy nastavenú na záložke Skupiny skupinu zostavy pre rolu osoby. Iný zoznam zostáv sa zobrazí kliknutím na Tlač zostáv pri vstupe do roly cez voľbu Personálne údaje, a iný pri vstupe do roly cez voľbu Spracovanie miezd. Táto vlastnosť zostavy sa nastavuje v definícii zostavy na záložke Moduly. Tak je možné sprístupniť rôznym skupinám užívateľov – personalista, mzdár – rôzne zostavy. Viac o nastavení skupiny a modulu v definícii zostavy v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

UPOZORNENIE: V zozname Tlačové zostavy po vstupe cez tlačidlo Tlač zostáv nie je možné zostavy pridávať - vytvárať, len ich odstrániť. Pre vytvorenie novej zostavy použite napríklad voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Formulárové zostavy.

Ak ide o zamestnanca, ktorý má nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, v hlavičke je vedľa tlačidla Tlač zostáv tlačidlo Tlač rozhodnutia o plate. Kliknutím na tlačidlo sa užívateľ presunie do funkcie Rozhodnutie o plate. Z hlavičky roly možno spracovať rozhodnutie len za danú rolu. Ak je potrebné spracovať rozhodnutie o plate za ktoréhokoľvek zamestnanca, za skupinu zamestnancov, alebo za všetkých zamestnancov, zostava sa musí spracovať cez voľbu Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate.