Zobrazovanie histórie zmien zadávania položiek

Na záložke Ručná úprava mzdy je možnosť zobraziť históriu zmien zadávania položiek.

História zobrazuje zmeny vykonané na všetkých položkách v rámci kmeňového alebo nákladového mzdového záznamu. Históriu je možné zobraziť aj pri zobrazení údajov zadaných za minulé mesiace. História sa však zobrazí len na tých záznamoch, pri pridávaní/odstraňovaní/zmene ktorých už bola funkcia zaznamenávania histórie zapracovaná.

Kým v tabuľke Mzdové položky užívateľ vidí položky a ich hodnoty, ktoré sa použijú pri výpočte mzdy,

v tabuľke História mzdového záznamu užívateľ vidí ako sa položky postupne na záložku pridávali, menili, prípadne sa odstraňovali, a kto a kedy tieto zmeny vykonal. Záznamy sú radené od najstaršieho po najmladší.