Hromadné posielanie súborov e-mailom

Pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom má užívateľ možnosť poslať jeden alebo viacero súborov e-mailom priamo zo systému Humanet. Súbory určené na odoslanie sa označia, a následne sa klikne na voľbu Odoslať označené súbory e-mailom. Otvorí sa formulár Odoslanie súborov e-mailom.

Do políčka Odosielateľ sa vpíše e-mailová adresa, z ktorej sa má správa odoslať. Označením políčka Poslať kópiu odosielateľovi má užívateľ možnosť zaarchivovať odoslanie posielanej správy tým, že si ju pošle do svojej poštovej schránky.

Do políčka Príjemca sa zadajú e-mailové adresy prijímateľov správy oddelené bodkočiarkou, prípadne bodkočiarkou a medzerou.

V políčku Súbory sú zobrazené súbory určené na odoslanie.

Ak sa vyberie prepínač nekomprimovať, súbory sa odošlú nezbalené.

UPOZORNENIE: V prípade, že sa súbory budú odosielať nekomprimované, môže sa stať, že nastavená ochrana mailového servera odosielateľa alebo príjemcu spôsobí, že neprejde niektorý zo súborov, alebo celá správa.

Ak sa vyberie prepínač interný zip komprimátor, súbory sa zbalia do súboru zip. Navyše je možné otvorenie jednotlivých súborov zaheslovať zadaním hesla do políčka Heslo. V tomto prípade sa zahesluje súbor zip. T.j. prijímateľ doručený zip súbor uloží na disk a pri extrahovaní zadá dohodnuté heslo.

Pri vytváraní súboru zip systém upraví názvy odosielaných súborov s rovnakým názvom tak, že im pridá poradie v zátvorke.

Do políčka Predmet sa vpíše predmet, a do políčka Text sa vpíše text odosielanej správy.

Po zadaní všetkých potrebných údajov sa klikne na tlačidlo Odoslať.