Filtrovanie štruktúry

Pre vyhľadávanie objektov štruktúry organizačnej schémy, ktoré spĺňajú definované podmienky je určený nástroj Filter. Ten je štandardne skrytý a zobraziť si ho môžete kliknutím na tlačidlo Zobraziť filter.

Nástroj Filter sa zobrazí vpravo vedľa „stromu“ schémy.

Filter sa definuje, nastavuje a zapína/vypína rovnakým spôsobom ako bežný definovateľný filter v Humanete.

Rozdiely oproti iným filtrom v Humanete:

  • pre definíciu podmienok máte k dispozícii parametre zo skupiny dát pre uzly organizačných schém;
  • oproti bežnému filtrovaniu zoznamov v Humanete pri zapnutí nastaveného filtra, prípadne filtrov sa v podmienkach vyhodnocuje stav údajov platný k dátumu, ku ktorému je organizačná schéma zobrazená;
  • v zobrazení výsledkov filtrovania – kým pri filtrovaní bežného zoznamu (tabuľky) sa po zapnutí filtra v zozname zobrazia len záznamy, ktoré splnili podmienky zapnutého filtra a ostatné záznamy sú nedostupné (skryté), v prípade filtrovania organizačnej štruktúry sa stav zobrazenej štruktúry nemení. Výsledky filtrovania, t.j. zoznam objektov schémy, ktoré spĺňajú podmienky v zapnutom filtri sa zobrazia v samostatnej tabuľky Výsledok filtrovania.

Položky tejto špecifickej tabuľky sú interaktívne – kliknutím na položku, sa daný objekt zobrazí v schéme (rozbalí sa „cesta“ k nemu) a zvýrazní sa modrou farbou písma.

UPOZORNENIE: Filter filtruje vždy celú schému. Ak máte zobrazenú schému od iného ako najvyššieho útvaru a vo výsledkoch filtrovania kliknete na objekt, ktorý sa nenachádza v tejto časti schémy, daný objekt sa v schéme nezobrazí.

Ak si chcete zvýrazniť v schéme všetky objekty, ktoré sa v danej časti schémy nachádzajú, kliknite v tabuľke Výsledok filtrovania na voľbu Doplnky/ Zobraziť všetky objekty.

Rovnako, ako v prípade štandardných tabuliek (zoznamov), môžete objekt vo výsledkoch filtrovania vyhľadávať pomocou fulltextového filtra a tiež môžete zobrazené záznamy v tabuľke exportovať do Excelu (Doplnky/ Export do excelu).

UPOZORNENIE: Pri zmene organizačnej štruktúry alebo zobrazení schémy k inému dátumu sa už zapnutý filter znovu nevyhodnocuje (neaktualizuje sa vzhľadom na nový stav zobrazovaných údajov). V tomto prípade je nutné filter vypnúť a znovu zapnúť.

Kliknutím na tlačidlo Skryť filter sa časť s filtrom skryje, zároveň sa filter, ak bol zapnutý, vypne.