Tlače a výstupy

Kapitola Tlače a výstupy popisuje, akým spôsobom a aké typy zostáv je možné plne uživateľsky v systéme Humanet vytvárať.