Pomôcka Termíny a úlohy

Hlavné okno programu obsahuje pomôcku Termíny a úlohy. Na paneli Termíny a úlohy sa zobrazujú systémové legislatívne pripomienky, a to buď s dátumami odvodenými odo dňa určeného na výplatu príjmov: Výplatný termín, Výkaz do Sociálnej poisťovne, Výkaz na zdravotné poistenie, Odvod dane, alebo dátumami podľa zákona: Mesačný daňový prehľad, Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, Vykonať ročné zúčtovanie dane, Doručiť ročné hlásenie k dani a Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Užívateľ má možnosť pridávať si na panel vlastné termíny a úlohy. Po vstupe na panel Termíny a úlohy je vpravo ikona Vlastné termíny a úlohy.

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí tabuľka Vlastné termíny a úlohy, do ktorej si užívateľ môže pridať pripomienky, ktoré chce mať „poruke“ pri prihlásení do systému.

To, že má užívateľ na aktuálny deň nejaké termíny a úlohy, informuje číslo v zátvorke vedľa názvu panela.

Systémové pripomienky sa zobrazujú sivou farbou, vlastné pripomienky sa zobrazujú čiernou farbou, a to vo všetkých farebných schémach Humanetu. Pripomienky aktuálneho dňa sa zobrazujú farebne, podľa nastavenia farebnej schémy Humanetu.

Užívateľ má možnosť pridať si pripomienku, ktorú bude vidieť iba on, alebo pripomienku, ktorú budú vidieť všetci užívatelia vstupujúci do databázy. Vtedy sa označí políčko Pre všetkých.

UPOZORNENIE: Pri použití políčka Pre všetkých zvažujte dôsledne, či je takto označená pripomienka naozaj určená všetkým užívateľom, ktorí majú do databázy prístup.

Pre návrat do hlavného okna s voľbami stačí kliknúť na voľbu Výber modulu.