Prehľad tlačových výstupov v systéme Humanet

Spracovanie výstupov je v systéme dostupné v dvoch voľbách: Personálne údaje Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy. Vo voľbe Personálne údaje sú dostupné tlačové aj elektronické výstupy, ktoré sa využívajú v personalistike ako sú registračný list fyzickej osoby, oznámenie o zmene platiteľa poistného, pracovná zmluva, vyhlásenie na zdanenie príjmov či zápočtový list. Prehľad týchto výstupov si pozrite v katalógu tlačív HNT_Tlac_zostavy_Personalne_udaje.pdf, ktorý je dostupný na stiahnutie nižšie.

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy sú zostavy zoskupené do štyroch stĺpcov podľa ich obsahu. V prvom a druhom stĺpci sú zostavy, ktoré užívateľ spracuje po spracovaní miezd.

Prehľad týchto zostáv si pozrite v katalógu tlačív HNT_Tlac_zostavy_Po_spracovani_miezd.pdf.

Prehľad vzorových riadkových a formulárových zostáv si môžete pozrieť v katalógu tlačív HNT_Tlac_zostavy_Spracovanie_miezd_RZ_FZ.pdf.

Zostavy, ktorých voľby sú v stĺpci FORMULÁRE OSTATNÉ SLUŽBY, nájdete v katalógu tlačív HNT_Tlac_zostavy_Spracovanie_miezd_FORM_STAT_RZD.pdf.