Ročné daňové hlásenie

Ročné daňové hlásenie sa spracováva vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy. Nie každý rok obsahuje rovnaké voľby alebo usporiadanie volieb. Preto podrobný popis spracovania ročného daňového hlásenia je až do roku 2022 súčasťou prílohy sprievodného listu k updatu, v ktorom bola funkcia pre daný rok zapracovaná. Sprievodné listy sú uložené vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia/ Dokumenty.

Od roku 2023 sú podrobné popisy súčasťou helpov.