Ako zmeniť vlastníka agendy

Sú situácie, kedy potrebujete presunúť databázu systému Humanet (agendu) z jednej registrácie do druhej, teda zmeniť vlastníka agendy. Toto môžete ako vlastník databázy vykonať vo svojej registrácii pomocou funkcie Zmeniť vlastníka agendy.

Prihláste sa do registrácie, v ktorej je databáza určená na presun, a vstúpte do časti Agendy. V riadku s databázou kliknite na ozubené koliesko a na voľbu Zmeniť vlastníka agendy.

Otvorí sa okno Zmeniť vlastníka agendy. Do políčka E-mail užívateľa vpíše názov registrácie, do ktorej chcete presunúť databázu, a kliknite na tlačidlo POŽIADAŤ O ZMENU VLASTNÍKA.

V okne Zmeniť vlastníka agendy potvrďte súhlas so zmenou vlastníka.

O úspešnom spracovaní požiadavky informuje hlásenie,

a pri databáze sa zobrazí informácia Agenda čaká na zmenu vlastníka.

Na strane nového vlastníka sa v časti Agendy zobrazí časť AGENDY PONÚKNUTÉ NA PRESUN, a v nej sa zobrazí presúvaná agenda s informáciou Agenda čaká na zmenu vlastníka.

Na konci riadku kliknite na ozubené koliesko, a následne na voľbu Potvrdiť zmenu vlastníctva.

Po úspešnom presune sa agenda zobrazí v zozname vlastných agend v registrácii nového vlastníka. V registrácii pôvodného vlastníka sa agenda presunie zo zoznamu vlastných agend do zoznamu UŽÍVATEĽSKY DOSTUPNÉ AGENDY.

Pôvodný vlastník databázy obdrží e-mailovú notifikáciu o potvrdení žiadosti na prevod agendy.

Ak ako nový vlastník agendy potrebujete ukončiť prístup pôvodného vlastníka do databázy systému Humanet, stačí ak v časti Agendy kliknete na ozubené koliesko na konci riadku a následne na voľbu Upraviť prístup k agende.

V okne Užívateľské prístupy kliknutím na tlačidlo Odobrať a potvrdením výberu zrušíte pôvodnému vlastníkovi zobrazovanie databázy v časti UŽÍVATEĽSKY DOSTUPNÉ AGENDY, čím sa zruší jeho prístup do databázy.

UPOZORNENIE: Nový vlastník databázy musí mať v časti Nastavenie účtu kompletne vyplnené údaje vrátane e-mailovej adresy pre posielanie faktúr. Je to preto, že fakturácia je vždy viazaná na vlastníka databázy.