Exporty

Dáta z Humanet modulu Cestovné príkazy je možné spracovávať ďalej v iných moduloch Humanetu, ručne, alebo v externom softvéri vďaka rôznym exportom a reportom.

Výstupy je možné vytvárať predovšetkým vo voľbe Exporty. Užívateľ s korektne nastavenými prístupovými právami (prístupová skupina CP_Účtovník) v nej nájde voľby Export záloh, Export vyúčtovaní a Denník súborov.