Prihlásenie sa do aplikácie

Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla do aplikácie a ich úspešnom overení sa zobrazí obrazovka na nastavenie osobného štvormiestneho PIN kódu. Pokiaľ sa užívateľ z aplikácie neodhlási, pri ďalších vstupoch do aplikácie bude overený na základe tohto kódu.

Zabudnutý PIN kód je možné obnoviť kliknutím na tlačidlo Zabudol som PIN kód. Bude potrebné opätovné overenie sa prihlasovacím menom a heslom.

UPOZORNENIE: Ak užívateľ aplikáciu ukončí tak, že sa odhlási, bude aj pri ďalšom prihlásení vyžadované nastavenie nového PIN kódu.

Užívateľovi, ktorý má prístup do viacerých databáz, systém ponúkne na výber databázu, do ktorej sa prihlási. V jednom momente je možné aktívne prihlásenie len v jednej databáze.

Ak má užívateľ v personalistike priradené viaceré aktívne roly, zobrazí sa mu pri prihlásení obrazovka pre výber roly, s ktorou bude pokračovať. V MA sa pri prihlásení použije platnosť roly k aktuálnemu dátumu. T.j. Ak človek nastúpil do zamestnania k 5.5.2022, a dnes je 9.5., užívateľovi sa vráti rola platná k tomuto dátumu bez ohľadu na obdobie spracovania miezd alebo dochádzky.