Pomôcka Mzdová kalkulačka

Mzdárky sa často v praxi stretávajú s požiadavkou zamestnávateľa, aby dali zamestnancovi takú hrubú mzdu, aby v čistom dostal požadovanú sumu. Pomôckou v tomto prípade bude funkcia Mzdová kalkulačka, ktorá sa nachádza v hlavičke tabuľky Roly vo voľbe Spracovanie miezd/ Roly alebo Spracovanie miezd/ Mzdy,

alebo vo voľbe Doplnky v hlavičke tabuľky Roly vo voľbe Spracovanie miezd/ Roly alebo Spracovanie miezd/ Mzdy.

Užívateľ zadá sumu čistej mzdy, prípadne nastaví ďalšie vstupné údaje pre výpočet mzdy (poberanie dôchodku, uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane a i.) a klikne na tlačidlo Vypočítať. Do políčka Hrubá mzda sa vypočíta suma, ktorá sa bude zadávať do príslušnej PAM položky na záložke Zložky mzdy. V tabuľke Položky sa zobrazia všetky vypočítané zložky mzdy. Tak má užívateľ prehľad nielen o budúcej hrubej mzde, ale aj o nákladoch zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie, prislúchajúce tejto hrubej mzde.

Ak je potrebné spustiť mzdovú kalkulačku nad nastaveniami konkrétnej roly, označí sa vybraná rola, spustením mzdovej kalkulačky sa do kalkulačky nastavia údaje z evidencie Osoba a Rola, zadá sa požadovaná čistá, alebo hrubá mzda a môže sa spustiť prepočet.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Pomôcka - mzdová kalkulačka