SDS

Na záložku Osobné/ Poistenia/ SDS pridáte údaj o tom, že zamestnanec je zapojený do II. piliera dôchodkového sporenia – starobného dôchodkového sporenia. Podľa Zákona o starobnom dôchodkovom sporení je zamestnávateľ povinný uviesť na výplatnej páske informáciu o tom, ktorá časť poistného na starobné dôchodkové poistenie odchádza do správcovskej spoločnosti. Po zadaní obdobia na záložku bude program do mzdy počítať túto časť poistného do mzdovej položky SMF80137 DPs - z toho 2. pilier. Položka je zaradená do výplatnej pásky.

V políčku SDS spoločnosť je zoznam organizácií typu dôchodková správcovská spoločnosť, ktoré sú pridané vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie.

S platnosťou od 1.1.2013 si môže zamestnanec dobrovoľne prispievať dohodnutou čiastkou do II. piliera dôchodkového sporenia. Na zadanie údajov o dobrovoľnom príspevku sú určené políčka:

Dobrovoľné SDS - zamestnanec – vyberie sa typ príspevku pevná čiastka, % zo základu a vpíše suma dobrovoľného príspevku,

Fond DSS – ak je to potrebné, vyberie sa príslušný fond, do ktorého si zamestnanec prispieva,

Číslo zmluvy – zapíše sa číslo zmluvy pre účely mesačného prehľadu dobrovoľných príspevkov na SDS.

Aby sa začal do mzdy počítať príspevok zamestnanca na SDS, musí sa na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky pridať k údaju na záložke SDS zrážka typu Dobrovoľný príspevok SDS.