Záložka Štat. číselníky

Na záložke Štat. číselníky môže užívateľ evidovať klasifikáciu zamestnania SK ISCO-08 pre štatistické účely.

Do údaju ISCO 08 zadajte ISCO prislúchajúce danej špecifikácii výberom z položiek užívateľsky definovateľného číselníka SK ISCO-08.

UPOZORNENIE: Číselník SK ISCO-08 je využívaný aj v module Personálne údaje a Spracovanie miezd a je aktualizovaný dodávateľom systému v rámci všeobecného updatu systému, ak dôjde k zmene tejto klasifikácie zamestnaní.