Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Často sa stáva, že užívateľ, ktorý si vytvoril registráciu, a v nej pridal databázu na spracovanie príslušnej agendy potrebuje, aby mal do databázy prístup aj iný užívateľ. V tomto prípade si iný užívateľ tiež vytvorí registráciu na stránke www.humanet.sk, len s tým rozdielom, že do svojej registrácie nepridá databázu, ak nechce spracovávať vlastnú agendu.

Užívateľ, ktorý chce sprístupniť svoju databázu na používanie inému užívateľovi (napr. outsourcingová spoločnosť má vo svojej registrácii vytvorené databázy, a tie sprístupňuje na spracovanie agendy svojim zamestnancom), na stránke Môj Humanet/ Agendy klikne na ikonu ozubené koliesko v riadku databázy, do ktorej chce pridať nového užívateľa. Zobrazí sa zoznam volieb, kde vyberie voľbu Upraviť prístup k agende.

Zobrazí sa formulár Užívateľské prístupy, kde klikne na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉHO UŽÍVATEĽA, a následne zadá meno registrácie, ktorej chce vytvoriť prístup do databázy. Systém nájde registráciu a vytvorí jej prístup do tejto databázy.

Na strane registrácie, ktorej bol pridelený prístup, sa databáza zobrazí na stránke Môj Humanet/ Agendy v časti UŽÍVATEĽSKY DOSTUPNÉ AGENDY. Užívateľ vstupuje do databázy rovnako, ako do vlastných databáz - cez tlačidlo ŠTART.

Na strane registrácie, ktorá je vlastníkom databázy, sa zoznam pridelených prístupov do databázy zobrazí po kliknutí na ozubené koliesko a voľbu Upraviť prístup k agende. Užívateľský prístup môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo Odobrať v riadku príslušnej registrácie.