Storno pracovného pomeru

Na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje do políčka Ukončenie PPV zadajte rovnaký dátum ako je v políčku Vznik PPV.

Zrušenie prihlásenia do Sociálnej poisťovne

Vo voľbe Personálne údaje/ Registračný list FO kliknite na tlačidlo Pridať.

Označte zamestnanca, pre ktorého chcete vytvoriť registračný list a kliknite na tlačidlo OK.

Vyberte typ registračného listu Zrušenie prihlásenia a kliknite na tlačidlo OK.

Pri pridávaní typu RLFO Zrušenie prihlásenia systém automaticky do políčok Dátum vzniku poistenia a Dátum zrušenia prihlásenia v údajoch zamestnanca zapíše dátum vzniku role.

Podľa potreby si vyberte Tlač formulára alebo Export do súboru.

Zrušenie prihlásenia do zdravotnej poisťovne

Ak ste prihlásili zamestnanca už aj do zdravotnej poisťovne je potrebné poistenie stornovať kódom 2X.

Zrušenie výpočtu mzdy a zaradenie role do neaktívnych dát

V prípade, že ste mali na danom zamestnancovi spustený prepočet, kliknite na záložke Mzdy/ Inicializácia na tlačidlo Spustiť, čím sa výpočet mzdy zruší.

Odznačením políčka aktívna rola v hlavičke zaraďte rolu medzi neaktívne dáta.