Užívateľské texty

Správca aplikácie má možnosť ovplyvniť niektoré texty zobrazované v rámci aplikácie Cestovné príkazy. Pre jednoduchú identifikáciu textu je v stĺpci Poznámka uvedené miesto použitia užívateľského textu. Úprava sa realizuje cez tlačidlo „pero“ a následné kliknutie na Zapísať.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.