Pridanie/Editácia špecifikácie

Novú špecifikáciu pracovného miesta pridáte do zoznamu kliknutím na tlačidlo Pridať. Editovať existujúcu špecifikáciu môžete kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s príslušnou špecifikáciou pracovného miesta.

Definícia špecifikácie má 2 časti:

  • Základné parametre,
  • Záložky pre evidenciu jednotlivých charakteristík danej špecifikácie pracovného miesta.

Platí, že základné parametre majú vlastnú históriu zmien údajov a jednotlivé záložky majú tiež každá vlastnú históriu zmien údajov.

Pri editácii existujúcej špecifikácie sa zobrazí celá jej definícia, resp. základné parametre špecifikácie aj jednotlivé jej záložky:

V prípade pridávania novej špecifikácie pracovného miesta sa do tabuľky zobrazí len formulár pre zadanie základných parametrov špecifikácie.

Ak vyplníte základné parametre špecifikácie a kliknete na tlačidlo Zapísať, pridá sa nový záznam špecifikácie do tabuľky Špecifikácie pracovných miest. Záznam sa zatvorí a zobrazí sa Vám tabuľka špecifikácií. Tento postup využijete, ak údaje na jednotlivých záložkách novej špecifikácie aktuálne nechcete zadať, resp. ich chcete zadať inokedy.

Ak kliknete na tlačidlo Ďalej, nový záznam špecifikácie sa síce tiež zapíše do tabuľky Špecifikácie pracovných miest, ale namiesto zatvorenia záznamu sa zobrazia aj jednotlivé záložky špecifikácie, v ktorých môžete zadať jednotlivé vlastnosti a charakteristiky vytvorenej špecifikácie pracovného miesta.

Tento postup využijete, ak chcete okrem základných identifikačných údajov novej špecifikácie zadať aj jej charakteristiky.

Nová špecifikácia pracovného miesta sa do tabuľky špecifikácií pridáva štandardne s historickou platnosťou od 1. dňa aktuálneho mesiaca, prípadne od dátumu zadaného užívateľom, ak má v profile zapnuté zobrazovanie stránky pre zadanie dátumov histórie údajov (viď História položky (obdobie platnosti údajov)).