Záložka Súbory

Na záložku Súbory môžete pridávať súbory s obsahom relevantným pre danú špecifikáciu pracovného miesta. Súbory evidované v databáze zvyšujú veľkosť danej databázy, preto zvážte potrebu evidovať súbory v definícii špecifikácie.

V zázname zadajte do údaju Názov bližší popis súboru a v údaji Súbor cez tlačidlo s tromi bodkami načítajte požadovaný súbor z Vášho počítača. Načítaný a uložený súbor si viete opätovne kedykoľvek stiahnuť do počítača kliknutím na tlačidlo Zobraziť v zázname daného súboru.