2. Životný cyklus cestovného príkazu

Pracovná cesta má z pohľadu procesu v aplikácii Humanet dve fázy 

  1. Zadanie nového cestovného príkazu, 
  2. Vytvorenie vyúčtovania výdavkov a náhrad za služobnú cestu.

Schéma procesu zadávania cestovného príkazu:

Schéma pokračuje procesom vytvorenia vyúčtovania pracovnej cesty: