Kopírovanie pracovného miesta

Označené pracovné miesta (zaškrtnutím označovacieho políčka na začiatku riadku s daným miestom) je možné kopírovať kliknutím na voľbu Doplnky/ Kopírovať označené. Vytvorená kópia má automaticky historickú platnosť od 1. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.

Vytvorenie kópie pracovného miesta je rovnako ako kopírovanie špecifikácie pracovného miesta špecifické  v tom, že:

  • sa kopíruje celá história údajov (nie žurnál) od 1. dňa aktuálneho mesiaca evidovaná v kopírovanom pracovnom mieste;
  • do údaju Platnosť od v definícii pracovného miesta sa automaticky zapíše dátum 1. dňa aktuálneho mesiaca;
  • ak je zapnutá konštanta JOBPOSSHOR Prednastavená skratka pracovného miesta, tak do vytvorenej kópie prac. miesta do údaju Skratka zapíše hodnota 00000000.