Voľba Schválenie príkazov a vyúčtovaní

Zoznam Príkazy a vyúčtovania vo voľbe Schválenie príkazov a vyúčtovaní funguje na princípe zoznamu úloh. T. j. pokiaľ niekto poslal práve prihlásenému schvaľovateľovi nejaký príkaz na schválenie, zobrazí sa v tomto zozname.

Prednastavené stĺpce prehľadu:

 • Číslo
 • Účastník pracovnej cesty
 • Od – dátum začiatku pracovnej cesty
 • Do – dátum ukončenia pracovnej cesty
 • Miesto výkonu práce
 • Stav príkazu – stav cestovného príkazu
 • Stav zálohyPožadovaná, Čaká na spracovanie, Čaká na vyplatenie, Vyplatená, Vrátená
 • Suma zálohy
 • Forma zálohyMzdový účet, Hotovosť, Iný účet
 • Stav vyúčtovania – pri stave je zároveň zobrazené tlačidlo na otvorenie vytvoreného vyúčtovania, príp. na jeho vytvorenie, pri stave „Uzavreté“ by sa zobrazoval aj dátum uzavretia vyúčtovania
 • Účel PC
 • Požadované služby – ÁNO/NIE
 • Spôsob zabezpečeniaProstredníctvom CK (cestovnej kancelárie), Interné zabezpečenie
 • Suma vyúčtovania - suma sa zobrazuje ak je Životný cyklus cestovného príkazu vyúčtovania „Na vyplatenie“ alebo už od stavu vyúčtovania „Schvaľované 1. schvaľovateľom“
 • Spôsob vyplatenia – na účet, do mzdy, alebo v hotovosti
 • Typ – typ pracovnej cesty, zobrazuje skratky TCP/ZCP, vo význame tuzemský/zahraničný
 • Lokalita účastníka – zobrazuje lokality, napr. EBO, EMO, ENO,...
 • Zadávateľ – zobrazuje meno užívateľa príkazu na pracovnú cestu
 • Dátum uzavretia vyúčtovania

Tlačidlo Doplnky ponúka viaceré ďalšie voľby vo vzťahu k vybranému cestovnému príkazu:

 • Tlačiť – vytlačí sa aktuálne označený cestovný príkaz

Nad zoznamom sú tlačidlá, ktoré po označení jedného alebo viacerých príkazov umožnia spustiť príslušnú akciu:

 • Schváliť – schválenie cestovného príkazu
 • Zamietnuť – zamietnutie cestovného príkazu
 • Vrátiť na opravu

Tlačidlom pero schvaľovateľ vstúpi do formulára cestovného príkazu. Priamo v tomto formulári je možné vykonať všetky tri vyššie popísané akcie pomocou tlačidiel na paneli.

Pomocou dvoch skupín filtrov - rýchlych volieb v hornej časti stránky si schvaľovateľ vyberá, či chce riešiť cestovné príkazy alebo vyúčtovania:

 • Cestovné príkazy – táto voľba zobrazí tlačidlá Schváliť, Zamietnuť, Vrátiť na opravu
 • Vyúčtovania cestovných náhrad – táto voľba zobrazí tlačidlá Schváliť vyúčtovanie a Vrátiť vyúčtovanie na opravu

A v druhej skupine filtrov zvolí stav spracovania z pohľadu schvaľovateľa:

 • Nespracované – cestovné príkazy alebo vyúčtovania, ktoré čakajú na schválenie práve prihláseným schvaľovateľom,
 • Spracované - zobrazí cestovné príkazy alebo vyúčtovania nezávisle na  ich stave, jedinou podmienkou je, že daný dokument bol v niektorom kroku spracovaný (schválený, zamietnutý, vrátený) práve prihláseným schvaľovateľom. Príkazy schválené delegátom sa vo filtri Spracované nezobrazia. Takéto príkazy je možné vidieť v zozname Prehľad ciest.