Zmena v cestovnom príkaze

Ak je žiadanka už raz vytvorená, jej parametre nie je možné meniť. V prípade úpravy cestovného príkazu alebo jeho vrátenia na opravu sa vytvorená žiadanka zmaže. Opätovným odoslaním upraveného cestovného príkazu sa vytvorí nová žiadanka.