Panel užívateľa

V pravej časti hornej lišty hlavného okna systému je informácia o tom, v ktorej databáze ste prihlásený a aktuálne obdobie spracovania miezd. Na lište sú dostupné dva panely: PANEL PODPORY a PANEL UŽÍVATEĽA.

PANEL UŽÍVATEĽA sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu.

V časti UŽÍVATEĽ sa nachádzajú voľby Užívateľský profil, Zmena hesla, Prehlásenie a Zrušiť prehlásenie. Voľba Zmena hesla sa zobrazuje len v inštaláciách mimo portálu humanet.sk. Voľby Prehlásenie Zrušiť prehlásenie sa zobrazujú len ak je nastavená funkcia Prehlásenie.

V časti PROFIL má užívateľ možnosť vybrať si jeden z profilov zobrazovania zoznamu záložiek v evidencii Osoba a Rola - Základný, Rozšírený a Úplný.

V časti FAREBNÁ SCHÉMA HUMANETU má užívateľ možnosť vybrať si farebný vzhľad užívateľského rozhrania systému: Základná, Hnedá, Modrá...

Na tomto paneli je navyše tlačidlo Odhlásiť, ale aj informácie o tom, ktorý užívateľ je prihlásený, v ktorej databáze je prihlásený, a v akom období spracovania miezd sa databáza nachádza.