Nastavenie prístupových práv

Pri implementácii je štandardne vytváraná prístupová skupina MOBAPP, ktorú následne správca databázy/personalista priradzuje užívateľom s prístupom k danej databáze.

Vytvorenie prístupovej skupiny

V rámci prístupovej skupiny môžu byť pridelené na čítanie tieto práva:

 • Moduly – Mobilná aplikácia (absencia práva znemožní prihlásenie užívateľa do mobilnej aplikácie)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Užívatelia (určené pre správcu nastavení modulu, štandardne neudelené)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Nastavenia (určené pre správcu nastavení modulu, štandardne neudelené)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Fotografia
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Povoliť žiadanky o neprítomnosť
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Prehľad neprítomnosti (celá firma)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Bydlisko (štandardne sa neudeľuje)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Dátum narodenia (štandardne sa neudeľuje)
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Kontaktný e-mail
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Funkcia
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Útvar
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Kontaktný telefón
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Pracovné miesto
 • Moduly – Mobilná aplikácia – Interface – Tím – Profil – Vznik PPV

V prípade, že je požadovaná funkcia mobilného emulátora snímača, môže byť nastavené ešte právo:

Moduly – Spracovanie dochádzky – Emulácia snímača

V niektorých prípadoch je žiadúce aby jedna skupina užívateľov mala právo na mobilný emulátor snímača a druhá skupina nie. V tom prípade je v rámci implementácie vytvorená dvojica prístupových skupín: MOBAPP-SNIMAC a MOBAPP-BEZ_SNIMACA.

Priradenie prístupovej skupiny

V nastaveniach prístupovej skupiny vo voľbe Správa systému – Prístupové skupiny na záložke Užívatelia je možné prideliť užívateľov do konkrétnej prístupovej skupiny.

V nastaveniach konkrétneho užívateľa vo voľbe Správa systému – Užívatelia alebo Mobilná aplikácia – Užívatelia na záložke Prístupové skupiny je možné tlačidlom Upraviť spravovať do ktorej prístupovej skupiny má daný užívateľ prístup.

UPOZORNENIE: Administrátor databázy má automaticky všetky práva, do mobilnej aplikácie sa teda prihlási aj vtedy, keď nemá pridelenú prístupovú skupinu MOBAPP.