Dokumentácia k systému

Na PANELI PODPORY v časti POMOCNÍK sa vo voľbe Dokumentácia nachádzajú záložky Dokumenty a Príručky. Na záložke Dokumenty sa nachádzajú sprievodné listy k updatom aplikácie. Na záložke Príručky sa nachádzajú príručky k jednotlivým modulom systému Humanet. Zobrazovanie dokumentácie k jednotlivým modulom je naviazané na prístup do príslušného modulu. Ak užívateľ nemá do modulu prístup, dokumentácia k modulu sa mu nezobrazí.

Na stránke systému Humanet nájdete v časti Podpora ďalšiu dokumentáciu k systému ako sú príručky, videonávody a help.