Prehlásenie, Zrušiť prehlásenie

Voľby Prehlásenie, Zrušiť prehlásenie sa nachádzajú na PANELI UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu v pravej hornej časti okna programu. Voľby sú dostupné len pri nastavení funkcie Prehlásenie. Tieto nastavenia vykonáva administrátor.

Funkcia Prehlásenie umožňuje užívateľovi s jedným prístupovým právom vykonávať operácie za iného užívateľa s vlastným prístupovým právom bez toho, aby sa musel z databázy odhlásiť. Pomocou funkcie Prehlásenie sa priamo v databáze prehlási na iné prístupové právo. Funkcia nájde využitie v organizáciách kde je potrebné, aby pracovníčka personálneho oddelenia vedela spravovať určité činnosti za vedúcich pracovníkov v prípade ich neprítomnosti. Napr. schváliť dochádzku v module Dochádzka za podriadených vedúceho pracovníka, schváliť pridelenie odmien v module Mimoriadne odmeny a pod. Funkcia Zrušiť prehlásenie slúži na návrat do pôvodného prístupového práva, pod ktorým sa užívateľ prihlásil do databázy.