Krok 6: Vytvorenie prvého cestovného príkazu a ďalšie spracovanie

Gratulujeme, po dokončení nastavení v predchádzajúcich krokoch je možné plnohodnotne používať Humanet modul Cestovné príkazy.

Vytvorenie tuzemského i zahraničného cestovného príkazu podrobne popisujú video návody na našej stránke.

Tip: V aplikácii je zapracovaná aj kontextová príručka, ktorá sa Vám otvorí po kliknutí na ikonu 

kdekoľvek v rámci modulu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na našom servicedesku.