Krok 6: Vytvorenie prvého cestovného príkazu a ďalšie spracovanie

Gratulujeme, po dokončení nastavení v predchádzajúcich krokoch je možné plnohodnotne používať Humanet modul Cestovné príkazy.

Vytvorenie tuzemského i zahraničného cestovného príkazu podrobne popisujú video návody na našej stránke.

V určitých prípadoch môže mať užívateľ pridelené všetky potrebné práva, napriek tomu nedokáže vytvoriť nový cestovný príkaz. Keďže modul Cestovné príkazy stavia na informáciách z personalistiky, je potrebné prepojiť užívateľa s osobou v evidencii Personálne údaje / Osobné. Prepojenie sa realizuje vo voľbe Správa systému / Užívatelia - upraviť konkrétneho užívateľa a na záložke Vlastnosti pridať nový záznam. Do poľa Kód vlastnosti je potrebné pridať text:

PAMLOGIN-PERSNUM

A do poľa Hodnota vlastnosti sa zadá osobné číslo osoby z personalistiky, ktorá zodpovedá upravovanému užívateľovi. Vyplnený formulár bude vyzerať takto:

Po kliknutí na Zapísať treba zapísať aj profil užívateľa. Ak je upravovaný profil práve prihláseného užívateľa, odporúčame sa odhlásiť z agendy a následne sa opäť prihlásiť. Ak boli údaje zadané správne, bude už možné vytvárať nové cestovné príkazy.

Tip: V aplikácii je zapracovaná aj kontextová príručka, ktorá sa Vám otvorí po kliknutí na ikonu 

kdekoľvek v rámci modulu.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na našom servicedesku.