Typy plánovaných výdavkov

V systéme sú nadefinované typy plánovaných výdavkov, ktoré sa môžu zobrazovať vo formulári cestovného príkazu an záložke Odhad nákladov. Typy sú systémové, no je možné pridávať aj nové. Dostupné typy:

  • Cestovné výdavky
  • Vízum
  • Letenka
  • Ubytovanie
  • Ostatné výdavky
  • Stravné
  • Vreckové
  • Očkovanie

Ku každému typu môže správca nastaviť správanie v spomínanej záložke Odhad nákladov. Napríklad:

Typ výdavku

Zobraziť v TCP

Zobraziť v ZCP

Použiť v pláne

Vízum

žiaden

čítať

áno

Zjednodušene znamená, že typ výdavku Vízum sa vo formulári cestovného príkazu pri tuzemskom príkaze nebude zobrazovať a pri zahraničnom bude na čítanie – bez možnosti zmeny. Nespomenutou možnosťou je zapisovať, kedy je výdavok možné meniť priamo v odhade nákladov.

Použiť v pláne značí, že pre tento typ výdavku je možné plánovať náklady pre jednotlivé krajiny alebo miesta v číselníku Plánované výdavky.