Užívateľský profil - Spracovávaná organizácia

Na PANELI UŽÍVATEĽA vo voľbe Užívateľský profil na záložke Spracovávaná organizácia môžete v prípade, že máte v databáze v zozname organizácií vytvorené dve a viac organizácií typu HUMANET, a máte nastavené prístupové právo so vstupom do všetkých organizácií, zvoliť zobrazovanie len jednej organizácie vo voľbách pre spracovanie výstupov.

Ak zvolíte voľbu Všetky, pri vstupe napríklad do voľby Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy sa zobrazia všetky organizácie typu HUMANET a až kliknutím na riadok organizácie vstúpite do zoznamu volieb.

Ak na záložke Spracovávané organizácia vo voľbe Užívateľ/ Užívateľské nastavenia zvolíte jednu z organizácií, pri kliknutí na tú istú voľbu Tlače a výstupy vstúpite priamo do zoznamu volieb. Pri tomto nastavení nemôžete spracovať výstupy za druhú organizáciu.

UPOZORNENIE: V databáze s viacerými organizáciami typu HUMANET je možné nastaviť prístupové práva tak, aby mal užívateľ možnosť spracovať vybrané zostavy v systéme za role všetkých organizácií, do ktorých má užívateľ nastavený prístup. T.j. ak má užívateľ povolený prístup do rolí dvoch organizácií, môže vybrané zostavy (napr. riadkové zostavy) spracovať za obe organizácie spolu (prístupové právo NALPAYROLL/ Môže spracovať zostavy za všetky organizácie prístupné užívateľovi). Vtedy sa v zozname organizácií zobrazí okrem organizácií, ku ktorým má užívateľ nastavený prístup, aj položka Spracovanie zostáv za užívateľa.