Individuálny prepočet

Individuálny prepočet sa spúšťa v role kliknutím na tlačidlo Prepočet mzdy v hlavičke záložky Mzdy. Individuálny prepočet sa vždy spúšťa na všetkých rolách jednej osoby, t.j. ak má zamestnanec aj súbeh viacerých rolí (pracovných pomerov), stačí spustiť prepočet na jednej z nich. Po prepočte odporúčame skontrolovať hlásenie zo spracovania, v ktorom sa zobrazujú rôzne upozornenia pre užívateľa.


Individuálny prepočet vykonáva všetky funkcie ako hromadný prepočet (viď. popis vyššie) a slúži predovšetkým na opakovaný prepočet napr. po úprave mzdových položiek zadaných na záložke Ručná úprava mzdy.