Prepočet mzdy len na platnej aktívnej role

V systéme Humanet prebehne prepočet len na role, ktorá je v aktuálnom mesiaci aktívna a čo len jeden deň platná. T.j. systém nespustí prepočet na role, ktorej platnosť začne v niektorom z budúcich mesiacov, alebo ktorej platnosť skončila v niektorom z minulých mesiacov.

Systém spustí prepočet mzdy na role, ktorá je aktívna, a ktorá skončila v niektorom z minulých mesiacov, ak užívateľ na záložku Ručná úprava mzdy zadá nejaké plnenia po skončení pracovného pomeru. Systém spustí prepočet aj v prípade, že užívateľ zadá na záložku Ručná úprava mzdy akúkoľvek mzdovú položku s nulovou hodnotou.

Systém nespustí prepočet na neaktívnej role (rola je zaradená medzi neaktívne dáta), aj keď je platná (obdobie platnosti roly spadá do aktuálneho obdobia spracovania miezd).