Kalendár (Spracovanie miezd - Mzdy)

Záložka Kalendár je určená na zadávanie kalendárnych zmien do mzdového kalendára ako sú napr. dovolenka, návšteva lekára, školenie, absencia, pracovné voľno s náhradou, a na úpravu plánu.

Každý deň v kalendári pozostáva z dvoch častí:

  • Plán, do ktorého sa načítajú údaje z obrazu turnusu. Údaje v časti Plán tvoria mesačný fond pracovnej doby.
  • Skutočnosť, do ktorej sa načíta kalendár so zohľadnením údajov zadaných v evidencii Osobné (mimoevidenčné stavy, nemoci) a Rola (začiatok/koniec pracovného pomeru). Údaje v časti Skutočnosť sú podkladom pre výpočet miezd. 

Na záložku je možné zadávať údaje dvoma spôsobmi:

  • pridávaním dochádzkových odchýlok na záložku Rola/ Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky,
  • pridávaním dochádzkových odchýlok priamo na záložku Kalendár.