Predvolené mzdové položky

Zoznam položiek zobrazovaných vo výberovom políčku Položka môže užívateľ zúžiť len na zoznam tých položiek, ktoré chce aby sa pri spracovaní miezd dali pridávať. Pre tento účel slúži voľba Pomocné dáta PAM/ Predvolené mzdové položky.

Ak je položka zaradená pre vybranú kombináciu typu roly, špecifikácie roly a zákona pre odmeňovanie,

tak sa v zozname položiek pre pridanie na záložke Ručná úprava mzdy zobrazí len tento nadefinovaný zoznam položiek.

Ak príslušná kombinácia typu roly, špecifikácie roly a zákona pre odmeňovanie nemá definovaný zoznam položiek, v zozname pre pridanie položky sa zobrazia všetky mzdové položky zo zoznamu Mzdové položky, ktoré sú zaradené medzi aktívne.