E-mailová notifikácia pri prihlasovaní do systému

Pre spustenie tohto bezpečnostného prvku stačí vpísať e-mailovú adresu do políčka Notifikačný e-mail, na ktorú chcete, aby vám systém pri prihlasovaní sa do databázy posielal bezpečnostný prístupový kód. Políčko Notifikačný e-mail sa nachádza na záložke Prostredie vo voľbe Užívateľský profil na PANELI UŽÍVATEĽA.

Pri zapnutí e-mailovej notifikácie sa pri prihlasovaní do systému zobrazí formulár Overenie bezpečnostného kódu, do ktorého vpíšte jednorazových kód doručený systémom na vami určenú e-mailovú adresu.

Systém okrem kódu zasiela e-mailom informáciu o prihlásení užívateľa, a v prípade nesprávne zadaného kódu, alebo nezadaní kódu aj informáciu o neúspešnom pokuse o prihlásenie.

Pri zadávaní mailovej adresy pre zasielanie notifikačného e-mailu sa spúšťa kontrola, ktorá pošle testovaciu správu na zadaný mail. Ak vybraný poštový server funguje, užívateľovi príde na zadanú adresu e-mail s predmetom Testovacia správa programu Humanet.

Ak správa nie je doručená, užívateľ postupuje podľa toho, aký má nastavený poštový server:

  • - ak má nastavený Humanet mailový server, kontaktuje hotline systému Humanet – predpokladajú sa problémy na strane mailového servera, ktorý administruje dodávateľ systému;
  • - ak má nastavený Vlastný mailový server, kontaktuje providera svojho mailového servera.

Rovnaká funkcia je pod tlačidlom Test odosielania e-mailu vo voľbe Správa systému/ Nastavenie e-mailu. Vtedy sa zobrazí okno na zadanie testovanej e-mailovej adresy.